THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Vĩnh Thạnh

Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Giồng Riềng

Tổ 11 Khu 4, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Thánh Thất Giồng Riềng

Tổ 11 Khu 4, Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. ☏ 0297.3630.653.

Thánh Thất Long Thạnh

Ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Thánh Thất Ngọc Hòa (Hòa Thuận cũ)

Ấp Hai Tỷ, Xã Ngọc Hòa, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Thánh Thất Hòa Hưng

Ấp Hòa Phú, Xã Hòa Hưng, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Diêu Trì Bửu Điện Thánh Tòa Ngọc Kinh

Ấp Hòa An, Xã Mông Thọ, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3837637.

Thánh Tòa Ngọc Kinh

Ấp Hòa An, Xã Mông Thọ, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3837637.

Thánh Thất Minh Nghĩa Đàn

Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3624081-0297.3624081.

Thánh Thất Hưng Chánh Đàn

Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3620643 -0297.3839560.

Thánh Thất Huỳnh Linh

Ấp Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3912396-0297.3624140.

Thánh Thất Bình Linh

Ấp An Khương, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3611565 – 0297.365049 -0297.36523318.

Thánh Thất Châu Thành (Minh Lương cũ)

Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3610579.

Thánh Thất Ngọc Tâm Đàn

Ấp Vàm Sáng, Xã Đông Hưng B, Thị Trấn An Minh, Huyện An Minh, Kiên Giang.

Thánh Thất An Minh

Ấp Mười Chợ, Xã Đông Hưng, Huyện An Minh, Kiên Giang. ☏ 0297.3544048.

Thánh Thất Nam Thái

Ấp 6 Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang.

Thánh Thất Minh Vân Đàn

Ấp Rọc Lá, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3512350 – 0297.3512646 - 0297.3473177.

Thánh Thất Minh Thiện Đàn

Ấp Rạch Cốc, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3352260.

Thánh Thất Minh Ngọc Đàn

Khu Vực 3, Thị trấn Thứ 3, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3881747.

Thánh Thất Ngọc Thiền Cung

Ấp Cả Nước, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang.

Thánh Thất An Biên

Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3513.004.