THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Kiên Giang » Huyện Châu Thành »

Diêu Trì Bửu Điện Thánh Tòa Ngọc Kinh

Ấp Hòa An, Xã Mông Thọ, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3837637.

Thánh Tòa Ngọc Kinh

Ấp Hòa An, Xã Mông Thọ, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3837637.

Thánh Thất Minh Nghĩa Đàn

Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3624081-0297.3624081.

Thánh Thất Hưng Chánh Đàn

Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3620643 -0297.3839560.

Thánh Thất Huỳnh Linh

Ấp Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3912396-0297.3624140.

Thánh Thất Bình Linh

Ấp An Khương, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3611565 – 0297.365049 -0297.36523318.

Thánh Thất Châu Thành (Minh Lương cũ)

Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. ☏ 0297.3610579.