THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Kiên Giang » Huyện An Biên »

Thánh Thất Nam Thái

Ấp 6 Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Kiên Giang.

Thánh Thất Minh Vân Đàn

Ấp Rọc Lá, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3512350 – 0297.3512646 - 0297.3473177.

Thánh Thất Minh Thiện Đàn

Ấp Rạch Cốc, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3352260.

Thánh Thất Minh Ngọc Đàn

Khu Vực 3, Thị trấn Thứ 3, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3881747.

Thánh Thất Ngọc Thiền Cung

Ấp Cả Nước, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang.

Thánh Thất An Biên

Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang. ☏ 0297.3513.004.