THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Hậu Giang » Huyện Phụng Hiệp »

Tịnh Trường Kỳ Minh

Ấp Phú Khởi, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Chơn Minh Đàn

Ấp Trường Khánh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Ngọc Minh Đàn

(gần Chợ Búng Tàu) Ấp Tân Thành, Thị Trấn Búng Tàu (cũ là Xã Tân Phước Hiệp), H Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Trung Thiên

Ấp Đông An 2, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Phổ Đông Châu

Số 298 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Quới A, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Thanh Minh Đàn

Số 190, Ấp Cái Côn, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Tam Kỳ Hoa

Ấp Mỹ Thuận 2, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.