THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Hậu Giang » Huyện Long Mỹ »

Thánh Tịnh Giác Minh Đàn

Ấp 7, Xã Lương Nghĩa (cũ là xã Lương Tâm), Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Linh Môn Quang

Ấp 7, Xã Lương Nghĩa (cũ là xã Lương Tâm), Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Thánh Thất Long Mỹ

Ấp 1, Thị Trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Mỹ

Ấp 1, Thị Trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.