THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Hậu Giang » Huyện Châu Thành A »

Đền thờ Nhị Thiên Giáo Chủ

Ấp Thạnh Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Điện Diêu Trì Kim Mẫu (Tòa Thánh Long Châu)

Ấp Thạnh Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Tòa Thánh Long Châu

Ấp Thạnh Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Kỳ Minh Đàn

Ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp 3A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hòa

Ấp 3A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Rạch Gòi

Quốc Lộ 61, Thị Trấn Rạch Gồi, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.

Thánh Thất Thị Trấn Rạch Gồi

Ấp Thị Tứ, Xã Thanh Xuân, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang.