THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Huyện Thanh Bình »

Thánh Thất Tân Thạnh

Ấp 1, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Thị Trấn Thanh Bình

Ấp Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Thạnh

Ấp 1, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. ☏ 0277.33833.443 – 0277.3545.716.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Long

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Long

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Thành

Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Thánh Thất Bình Thành

Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu An Phong

Ấp 1, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. ☏ 0277.3533.882.

Thánh Thất An Phong

Ấp 1, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. ☏ 0277.3533.882.