THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hội An Đông

Ấp An Thạnh, Xã An Hội Đông, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Thánh Thất Bình Thành

Ấp Bình An, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. ☏ 0277.3541.523.

Thánh Tịnh Long Vân

Ấp Hòa Ninh, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. ☏ 0277.3.650014.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Long Thắng

Ấp Hòa Bình, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Thị Trấn Lai Vung

Khóm 2, Thị Trấn Lai Vung, Đồng Tháp. ☏ 0277.3630.580.

Điện Thờ Phật Mẫu Phong Hòa

Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phong Hòa

Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Long Hậu

Ấp Long Khánh, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Long Thuận

Ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Khánh

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. ☏ 0277.3590477.

Điện Thờ Phật Mẫu Hồng Ngự

Xã An Bình A, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. ☏ 0277 3838237.

Thánh Thất Hồng Ngự

Xã An Bình A, (Ấp 1 KV2, Thị trấn Hồng Ngự - địa chỉ cũ), Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. ☏ 0277.3828336.

Thánh Thất Tây Thiên

Ấp Phú Hòa, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. ☏ 0277.3841190.

Thánh Thất Tân Nhuận Đông

Tổ 13, Ấp Phú Mỹ, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Thánh Thất Hòa Tân

Ấp Hòa Trung, Xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Thánh Thất An Phú Thuận

Ấp An Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Thánh Thất An Nhơn

Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Châu Thành (Cái Tàu Hạ cũ)

Ấp Phú Mỹ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. ☏ 0277.3840.420.

Thánh Thất Châu Thành (Cái Tàu Hạ cũ)

Ấp Phú Mỹ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. ☏ 0277.3840.420.

Thánh Thất Sa Giang

Ấp 2, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Mỹ Long

Ấp 2, Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. ☏ 0277.3910.567.

Thánh Thất Nhị Mỹ

Ấp Hòa Vân, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Đền Thờ Phật Mẫu Phong Mỹ

Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phong Mỹ

Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Bình Hàng Trung (Kiến Văn cũ)

Ấp 1, Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. ☏ 0277.3914.533.

Điện Thờ Phật Mẫu Cao Lãnh

C33-Tổ 1, Phường 3, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Cao Lãnh

C33-Tổ 1, Phường 3, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.