THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Huyện Lai Vung »

Thánh Tịnh Long Vân

Ấp Hòa Ninh, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp. ☏ 0277.3.650014.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Long Thắng

Ấp Hòa Bình, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Thị Trấn Lai Vung

Khóm 2, Thị Trấn Lai Vung, Đồng Tháp. ☏ 0277.3630.580.

Điện Thờ Phật Mẫu Phong Hòa

Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Phong Hòa

Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Thánh Thất Long Hậu

Ấp Long Khánh, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp.