THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Thị Xã Hồng Ngự »

Thánh Thất Long Thuận

Ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Khánh

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. ☏ 0277.3590477.

Điện Thờ Phật Mẫu Hồng Ngự

Xã An Bình A, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. ☏ 0277 3838237.

Thánh Thất Hồng Ngự

Xã An Bình A, (Ấp 1 KV2, Thị trấn Hồng Ngự - địa chỉ cũ), Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. ☏ 0277.3828336.