THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Tháp » Huyện Châu Thành »

Thánh Thất Tây Thiên

Ấp Phú Hòa, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. ☏ 0277.3841190.

Thánh Thất Tân Nhuận Đông

Tổ 13, Ấp Phú Mỹ, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Thánh Thất Hòa Tân

Ấp Hòa Trung, Xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Thánh Thất An Phú Thuận

Ấp An Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Thánh Thất An Nhơn

Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

Điện Thờ Phật Mẫu Châu Thành (Cái Tàu Hạ cũ)

Ấp Phú Mỹ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. ☏ 0277.3840.420.

Thánh Thất Châu Thành (Cái Tàu Hạ cũ)

Ấp Phú Mỹ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp. ☏ 0277.3840.420.