THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Nai » Huyện Tân Phú »

Thánh Tịnh Ngọc Lâm Tiên Đàn

Ấp 5, Xã Phú Lập, Huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Thánh Thất Tân Phú

Ấp 2, Xã Trà Cổ, Huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Điện Thờ Phật Mẫu Phú Lộc

Ấp 5, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Thánh Thất Phú Lộc (Chùa Ông Sáu Gia)

Ấp 5, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú, Đồng Nai.