THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Hòa

Ấp 2, Xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.