THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Đồng Nai » Huyện Nhơn Trạch »

Thánh Tịnh Ngọc Linh

Ấp 2, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thánh Thất Phước Khánh

Số 52 Ấp 2, Xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Điện Thờ Phật Mẫu Phú Thạnh

Ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thánh Thất Phú Thạnh

Ấp 3, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. ☏ 0251.3966554.

Thánh Thất Phú Hữu

Ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thánh Thất Phú Đông

Ấp Bến Ngự, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. ☏ 0251.6271617.

Thánh Thất Đại Phước

Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.