THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cần Thơ » Huyện Thới Lai »

Thánh Tịnh Thiên Trước

Ấp Thới Khánh, X Tân Thạnh, (cũ H Ô Môn), Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. ☏ 0292.3862.546.

Thánh Thất Đông Thuận

Ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận, (cũ H Ô Môn) Huyện Thới Lai, Cần Thơ.

Thánh Tịnh Trước Mai

Ấp Trường Thắng, Xã Trường Thành, (cũ H Ô Môn) Huyện Thới Lai, Cần Thơ.

Điện Thờ Phật Mẫu Thới Lai

Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai, (cũ H Ô Môn), Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Thánh Thất Thới Lai

Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai, (cũ H Ô Môn), Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. ☏ 0292. 3689565.