THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cà Mau » Huyện Trần Văn Thời »

Thánh Thất Nhẫn Hòa

Ấp Rạch Ruộng, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Vân

Ấp Tân Phong, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Hương

Ấp 19 tháng 5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Quỳnh Long Cảnh

Ấp Đá Bạc, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần văn Thời, Cà Mau.

Điện Thờ Phật Mẫu Sông Đốc

Khóm 2, Thị trấn Song Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Sông Đốc

Khóm 2, Thị trấn Song Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.