THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Cà Mau » Huyện Phú Tân »

Thánh Thất Nguyệt Cảnh

Ấp Cái Đôi Vàm, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. ☏ 0290.3889307.

Thánh Thất Ngọc Tinh

Ấp Quảng Phú, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Ân

Ấp Cái Bạc, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau.