THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bình Phước »

Thị Xã Bình Long (1), Huyện Lộc Ninh (1), Thị Xã Phước Long (1), Huyện Bù Đăng (1),

Cơ Sở Đạo Trung Phú

Sóc Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Thánh Thất Phước Long

Đường Hồ Long Thuỷ, tổ 4 Khu 4 Thị Trấn Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, Bình Phước. ☏ 0271.3667.911.

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Long

Đường Hồ Long Thuỷ, tổ 4 Khu 4 Thị Trấn Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, Bình Phước. ☏ 0271.3667.911.

Thánh Thất Lộc Ninh

Ấp 3, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước. ☏ 0271.3535.052.

Thánh Thất Chơn Thành

Ấp 2, Thị trấn Chơn Thành, Thị Xã Bình Long, Bình Phước.