THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 10 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Thị xã Bến Tre »

Tòa Thánh Bến Tre (2),

Thánh Tịnh Tây Tông Vô Cực Cung

Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thị Xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3819843.

Thánh Thất Mỹ An (Mỹ Thạnh An cũ)

Địa chỉ Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Thạnh An, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre. ☏ 0275 3819543.

Tịnh Xá

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Nhà tu trung thừa nữ

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre

Nhà tu trung thừa nam

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Nhà tu thượng thừa nữ

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Mười hai phòng tịnh thượng thừa nữ

Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Đầu Sư Đường

Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Diêu Trì Bửu Điện

: Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.

Tòa Thánh Bến Tre

đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre. ☏ 0275 3822916.