THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tiên Thủy

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3623084 – 0275 3868187.

Điện Thờ Phật Mẫu – ThánhThất Tiên Thủy

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3623084 – 0275 3868187.

Thánh Thất Tiên Long

Ấp Tiên Hưng, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3867907.

Thánh Thất Tiên Long

Ấp Tiên Đông, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre.

Thánh Tịnh Thất Linh Đài

Ấp Thạnh Hưng, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Thánh Thất Tân Thạch

Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3860518.

Thánh Thất Tân Phú

Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3620816.

Thánh Tịnh Lục Diện Đồ Thơ

Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3623730

Thánh Thất Hữu Định

Ấp 4, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3835664

Thánh Thất Hữu Định

Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3827677.

Thánh Tịnh Diêu Trì Cung

Ấp Tiên Đông Vàm, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3626895.

Tòa Nội Chánh (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Diêu Trì Bửu Điện (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Báo Ân Từ (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Tòa Thánh Châu Minh

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Thánh Tịnh An Long Hóa Tự

Ấp cù lao Tiên Lợi, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3622117.

Thánh Thất An Hóa

Ấp 3, Xã An Hóa, Huyện Châu Thành, Bến Tre.

Thánh Thất An Hiệp

Ấp Hòa Thạnh, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Bến Tre.

Thánh Thất Vang Quới Đông

Ấp Vĩnh Trung, Xã Vang Quới Đông, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3223984.

Trường Qui Phú Long

Ấp 2, X Phú Long, H Bình Đại, Bến Tre

Thánh Thất Thừa Đức

Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Bến Tre.

Thánh Thất Thới Lai

Ấp 3, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3749532.

Thánh Tịnh Thiên Môn Tịnh Thánh

Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3891325 – 0984560409.

Thánh Thất Thạnh Phước (Thạnh Tân cũ)

Ấp 4, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3884580.

Thánh Thất Phú Thuận

Ấp Phú Hưng, Xã Phú Thuận, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3745092

Thánh Tịnh Ngũ Long Môn

Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3897392.

Thánh Tịnh Ngọc Huệ Quang

Ấp 4, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0986946663.

Thánh Thất Lộc Thuận

Ấp 7, X Lộc Thuận, H Bình Đại, Bến Tre

Thánh Thất Long Hòa (họ đạo An Hóa)

Ấp 3, Xã Long Hòa, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 38853986

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Long Định (Long Thạnh cũ)

Ấp Long Quới, Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3746273.