THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đa Phước Hội

77D ấp 4, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Tịnh Cửu Huê Đài

Ấp Tân Thành Hạ, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre ☏ 0275 3849777.

Thánh Tịnh Châu Linh Bát Bửu

Ấp Ông Thung, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0984547838.

Thánh Thất Cẩm Sơn

Ấp Nhuận Trạch, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0987083029.

Thánh Tịnh Bồng Hải Đảo

Ấp Tân Hòa ngoài, Xã Tân phú Tây, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3840154.

Thánh Thất An Thạnh

Ấp An Hòa, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất An Định

Ấp Phú Lợi Thượng, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3847160.

Thánh Thất Tân Thanh

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Thất Phong Nẫm

Ấp 2, X Phong Nẫm, H Giồng Trôm, Bến Tre ☏ 0275 3862438.

Thánh Thất Phong Mỹ

Ấp 4, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3896854.

Thánh Thất Mỹ Thạnh

Ấp Nghĩa Huấn, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Thất Mỹ Thạnh

Ấp Căn Cứ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3862824.

Thánh Thất Lương Phú

Ấp 3, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3863236.

Thánh Thất Hưng Phong

Ấp 3, Cồn Ốc, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Thất Hưng Nhượng (Hiệp Hưng cũ)

Ấp 3, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Tịnh Huyền Ưng Tịnh

Ấp 7, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Thánh Thất Châu Hòa

Ấp Thới Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3651649.

Thánh Thất Bình Hòa

Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. 0275 3641354.

Thánh Tịnh Bát Bửu Điện

Ấp 1, Bình Tiên 2, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3892246

Thánh Thất Thị Trấn Chợ Lách (Sơn Định cũ)

Ấp Bình An A, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. ☏ 0275 3871042.

Thánh Thất Phú Phụng

Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Thất Long Thới

Ấp An Thạnh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. ☏ 0275 3875967.

Thánh Thất Hưng Khánh Trung

Địa chỉ : Ấp Thanh Trung, Xã Hưng Khánh Trung, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Thất Hòa Nghĩa

Ấp Nhơn Phú, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Thất Hòa Nghĩa

Ấp Bình Thạnh, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. ☏ 0275 3710928.

Thánh Thất Chợ Lách

Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Tịnh An Tiên

Ấp Sơn Qui, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3871826.

Thánh Tịnh An Phước

Ấp Phụng Đức A, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách. Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3624014

Thánh Tịnh Tứ Long Châu

Ấp 5, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3611390 – 0903786580.

Thánh Thất Tiên Thủy

Ấp Tiên Đông Thượng, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Bến Tre.