THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 15 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Thạnh Phú »

Thánh Thất Thới Thạnh

Ấp 10, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3739647.

Thánh Tịnh Thập Ngũ Đài Quang

Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3879911 - 0946719043.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp 4, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3878565.

Thánh Thất Thạnh Phong

Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3886492.

Thánh Tịnh Thanh Môn

Ấp 4, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Thánh Tịnh Thanh Long Điện

Ấp 4, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3876126.

Thánh Thất Mỹ Hưng (Thạnh Phú cũ)

Ấp 6, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Thánh Thất Giao Thạnh

Ấp 3, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3876407.

Thánh Thất Bình Thạnh

Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3878945.

Thánh Tịnh Bạch Long Cung Hoàng

Ấp Mỹ, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3727387.

Thánh Tịnh Bạch Hổ Thiên Quang

Ấp 2, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3886022.

Thánh Thất An Thuận

Ấp 2, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275.3668471

Thánh Thất An Thạnh

Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0914709997.

Thánh Thất An Qui

Ấp An Bình, Xã An Qui, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3668471.

Thánh Thất An Nhơn

Ấp 7, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre.