THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 12 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Giồng Trôm »

Thánh Thất Tân Thanh

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Thất Phong Nẫm

Ấp 2, X Phong Nẫm, H Giồng Trôm, Bến Tre ☏ 0275 3862438.

Thánh Thất Phong Mỹ

Ấp 4, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3896854.

Thánh Thất Mỹ Thạnh

Ấp Nghĩa Huấn, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Thất Mỹ Thạnh

Ấp Căn Cứ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3862824.

Thánh Thất Lương Phú

Ấp 3, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3863236.

Thánh Thất Hưng Phong

Ấp 3, Cồn Ốc, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Thất Hưng Nhượng (Hiệp Hưng cũ)

Ấp 3, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre.

Thánh Tịnh Huyền Ưng Tịnh

Ấp 7, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Thánh Thất Châu Hòa

Ấp Thới Hòa, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. ☏ 0275 3651649.

Thánh Thất Bình Hòa

Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre. 0275 3641354.

Thánh Tịnh Bát Bửu Điện

Ấp 1, Bình Tiên 2, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3892246