THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Chợ Lách »

Thánh Thất Thị Trấn Chợ Lách (Sơn Định cũ)

Ấp Bình An A, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. ☏ 0275 3871042.

Thánh Thất Phú Phụng

Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Thất Long Thới

Ấp An Thạnh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. ☏ 0275 3875967.

Thánh Thất Hưng Khánh Trung

Địa chỉ : Ấp Thanh Trung, Xã Hưng Khánh Trung, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Thất Hòa Nghĩa

Ấp Nhơn Phú, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Thất Hòa Nghĩa

Ấp Bình Thạnh, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. ☏ 0275 3710928.

Thánh Thất Chợ Lách

Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.

Thánh Tịnh An Tiên

Ấp Sơn Qui, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3871826.

Thánh Tịnh An Phước

Ấp Phụng Đức A, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách. Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3624014