THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 21 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Châu Thành »

Thánh Thất Phú Túc

Xã Phú Túc huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.

Thánh Tịnh Tứ Long Châu

Ấp 5, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3611390 – 0903786580.

Thánh Thất Tiên Thủy

Ấp Tiên Đông Thượng, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Bến Tre.

Thánh Thất Tiên Thủy

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3623084 – 0275 3868187.

Điện Thờ Phật Mẫu – ThánhThất Tiên Thủy

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3623084 – 0275 3868187.

Thánh Thất Tiên Long

Ấp Tiên Hưng, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3867907.

Thánh Thất Tiên Long

Ấp Tiên Đông, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre.

Thánh Tịnh Thất Linh Đài

Ấp Thạnh Hưng, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Thánh Thất Tân Thạch

Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3860518.

Thánh Thất Tân Phú

Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3620816.

Thánh Tịnh Lục Diện Đồ Thơ

Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3623730

Thánh Thất Hữu Định

Ấp 4, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3835664

Thánh Thất Hữu Định

Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre. ☏ 0275 3827677.

Thánh Tịnh Diêu Trì Cung

Ấp Tiên Đông Vàm, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3626895.

Tòa Nội Chánh (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Diêu Trì Bửu Điện (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Báo Ân Từ (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Tòa Thánh Châu Minh

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Thánh Tịnh An Long Hóa Tự

Ấp cù lao Tiên Lợi, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3622117.

Thánh Thất An Hóa

Ấp 3, Xã An Hóa, Huyện Châu Thành, Bến Tre.

Thánh Thất An Hiệp

Ấp Hòa Thạnh, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Bến Tre.