THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 16 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Bình Đại »

Thánh Thất Vang Quới Đông

Ấp Vĩnh Trung, Xã Vang Quới Đông, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3223984.

Trường Qui Phú Long

Ấp 2, X Phú Long, H Bình Đại, Bến Tre

Thánh Thất Thừa Đức

Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Bến Tre.

Thánh Thất Thới Lai

Ấp 3, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3749532.

Thánh Tịnh Thiên Môn Tịnh Thánh

Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3891325 – 0984560409.

Thánh Thất Thạnh Phước (Thạnh Tân cũ)

Ấp 4, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3884580.

Thánh Thất Phú Thuận

Ấp Phú Hưng, Xã Phú Thuận, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3745092

Thánh Tịnh Ngũ Long Môn

Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3897392.

Thánh Tịnh Ngọc Huệ Quang

Ấp 4, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0986946663.

Thánh Thất Lộc Thuận

Ấp 7, X Lộc Thuận, H Bình Đại, Bến Tre

Thánh Thất Long Hòa (họ đạo An Hóa)

Ấp 3, Xã Long Hòa, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 38853986

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Long Định (Long Thạnh cũ)

Ấp Long Quới, Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3746273.

Thánh Tịnh Hà Long Điện

Ấp 4, Xã Vang Quới Tây, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3854236.

Thánh Thất Chơn lý Bình Thới

Ấp 3, X Bình Thới, H Bình Đại, Bến Tre ☏ 0275 3851517.

Thánh Thất Châu Hưng

Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3745342.

Thánh Thất Bình Thới

Ấp 1, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Bến Tre. ☏ 0275 3891174.