THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 20 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bến Tre » Huyện Ba Tri »

Thánh Thất Vĩnh Hòa

Ấp 4, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 38859788.

Thánh Tịnh Tây Cung Hắc Hổ

Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hòa, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3888547.

Thánh Thất Tân Xuân

Ấp 5, Xã Tân Xuân, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3858755.

Thánh Thất Tân Thủy

Ấp 2, Xã Tân Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Tịnh Qui Thiện

Ấp 6, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3856334.

Thánh Thất Phước Tuy

Ấp 4, Xã Phước Tuy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3858892.

Thánh Thất Phú Ngãi

Ấp 2, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Phú Lễ

Ấp 3, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Mỹ Thạnh

Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất Mỹ Nhơn

Ấp 3, X Mỹ Nhơn, H Ba Tri, Bến Tre ☏ 0275 3888678

Thánh Thất Mỹ Hòa

Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hòa, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3858377.

Thánh Tịnh Linh Tiêu Điện

Ấp Chánh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3760715.

Thánh Tịnh Huỳnh Long Cung Điện

Ấp 6, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3881077.

Thánh Tịnh Đông Cung Bạch Long

Ấp 5, Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3899136

Thánh Thất Bảo Thuận

Ấp 3, Xã Bảo Thuận, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3775027.

Thánh Thất An Thủy

Ấp 8, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Bến Tre. ☏ 0275 3856020.

Thánh Thất An Ngãi Trung

Ấp 2, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất An Hiệp

Xã An Hiệp, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất An Đức

Ô 2 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Bến Tre.

Thánh Thất An Bình Tây

Ấp 2, X An Bình Tây, H Ba Tri, Tỉnh Bến Tre