THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Phú Túc

Xã Phú Túc huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.

Thánh Tịnh Ngọc Kim Thánh Điện

Ấp Tân Long 2, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre.

Thánh Thất Thới Thạnh

Ấp 10, Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3739647.

Thánh Tịnh Thập Ngũ Đài Quang

Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3879911 - 0946719043.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp 4, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3878565.

Thánh Thất Thạnh Phong

Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3886492.

Thánh Tịnh Thanh Môn

Ấp 4, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Thánh Tịnh Thanh Long Điện

Ấp 4, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3876126.

Thánh Thất Mỹ Hưng (Thạnh Phú cũ)

Ấp 6, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Thánh Thất Giao Thạnh

Ấp 3, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3876407.

Thánh Thất Bình Thạnh

Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3878945.

Thánh Tịnh Bạch Long Cung Hoàng

Ấp Mỹ, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3727387.

Thánh Tịnh Bạch Hổ Thiên Quang

Ấp 2, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3886022.

Thánh Thất An Thuận

Ấp 2, Xã An Thuận, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275.3668471

Thánh Thất An Thạnh

Xã An Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0914709997.

Thánh Thất An Qui

Ấp An Bình, Xã An Qui, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. ☏ 0275 3668471.

Thánh Thất An Nhơn

Ấp 7, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

Thánh Thất Thành Thới

Ấp Thới Hòa, Xã Thành Thới A, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Thạnh Ngãi

Ấp Ông Thung, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3668471.

Thánh Thất Tân Trung

Ấp Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3849965.

Thánh Thất Tân Thành Bình

Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3840086

Thánh Thất Tâm Thành

Ấp Thới Hòa, Xã Thành Thới, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3848034.

Thánh Thất Phước Mỹ Trung

Ấp Phước Lý, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3668600.

Thánh Thất Nhuận Phú Tân

Ấp Giồng Nâu, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Nhuận Phú Tân

Ấp Cầu Cống, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Tịnh Minh Hữu Huyền Quang

Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3844711

Thánh Thất Hương Mỹ

Ấp Thạnh Tây, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. ☏ 0275 3684691.

Thánh Tịnh Huê Cảnh Đài

Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3847109.

Thánh Thất Định Thủy

Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Thánh Thất Đa Phước Hội

Xã Đa Phước Hội, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre.