THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bạc Liêu » Huyện Phước Long »

Thánh Thất Ngọc Phát

Ấp Bình Thạnh, Xã Vỉnh Phú Tây, H Phước Long, Bạc Liêu.

Thánh Thất Thiện Tâm Đàn

Xã Tây A (cũ Phong Thạnh Nam), H Phước Long (cũ Hồng Dân), Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Phước Đàn

Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu.