THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bạc Liêu » Huyện Hồng Dân »

Thánh Thất Ngọc Vĩnh Đàn

Ấp Sơn Trắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Ninh

Ấp Cai Giản, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Linh Cảnh Đàn

Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ninh Quới A

Ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Hồng Dân

Ấp Bà Hiên, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.