THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Tịnh Trần Đoàn

Ấp Chất Đốt, Xã Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Phát

Ấp Bình Thạnh, Xã Vỉnh Phú Tây, H Phước Long, Bạc Liêu.

Thánh Thất Thiện Tâm Đàn

Xã Tây A (cũ Phong Thạnh Nam), H Phước Long (cũ Hồng Dân), Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Phước Đàn

Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Vĩnh Đàn

Ấp Sơn Trắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Ninh

Ấp Cai Giản, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Linh Cảnh Đàn

Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ninh Quới A

Ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Hồng Dân

Ấp Bà Hiên, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Long (Minh Diệu cũ)

Ấp Cá Rô, Xã Minh Diệu, Huyện Hòa Bình (cũ H Vĩnh Lợi), Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Hòa

Ấp Phước Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải (cũ Giá Rai), Bạc Liêu.

Thánh Tịnh Huệ Đông Thiên

Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu. ☏ 0291.3853870.

Thánh Tịnh Hắc Long Môn

Ấp Lung Chiêm, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Minh

Ấp 7, Xã Phong Thạnh Tây, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Minh Xuân Quang

Xã Phong Thạnh A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Tịnh Huyền Minh Đàn

Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Khúc Trẻo

Ấp Khúc Trẻo, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu. ☏ 0291.853.226.

Điện Thờ Phật Mẫu Khúc Trẻo

Ấp Khúc Trẻo, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Giá Rai

Ấp 3, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Điện Thờ Phật Mẫu Cây Gừa

Ấp 1, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Cây Gừa

Ấp 1, Xã Tân Phong, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Cao Thượng Bửu Tòa

18 Đống Đa, Khóm 1, P 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. ☏ 0291.823625.

Cao Minh Đàn

18 Đống Đa, Khóm 1, P 2, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. ☏ 0291.823625.

Thánh Thất Thái Bửu Quang

Khóm Trà Kha, Quốc lộ 1A, P 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Thánh Thất Minh Thiên Đàn

Ấp An Trạch Đông, Xã Vĩnh Trạch (cũ Thuận Hòa), TP Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Thánh Thất Bạc Liêu

Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Điện Thờ Phật Mẫu Bạc Liêu

Số 193 Trần Phú, Khóm 3 Phường 7, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu.