THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Bà Rịa Vũng Tàu » Huyện Châu Đức »

Thánh Thất Trung Tín

Đường 47, Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3981.503.

Thánh Thất Trung Nghĩa

Đường 31, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3881.552.

Thánh Thất Trung Nam

Đường 41, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3882.936.

Tịnh thất Thanh Châu

Đường 6, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3882.936 - 0254.3981.070.

Cơ sở Đạo Phước Xuân (chưa xây dựng)

Xã Xuân Sơn, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 064.6282.429 (CTS Trần Quang Hưng)

Xã Đạo Phước Lộc

Thôn Trung nghĩa, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.