THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Phước Bửu (Phước Thuận cũ)

Ấp Xóm Rẩy, Xã Phước Thuận, H Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.

Trung Thiên Tự

Núi Lớn, Trần Phú, P 6, TP Vũng Tàu.

Thánh Thất Thắng Tam

334 Trương công Định, P 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện Thờ Phật Mẫu Vũng Tàu

79 Lê Lợi, Ấp21, P 4, TP Vũng Tàu , Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Vũng Tàu

79 Lê Lợi, Ấp21, P 4, TP Vũng Tàu , Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3540.500.

Thánh Thất Mỹ Xuân

Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân, H Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Hội Bài

Ấp Phước Hiệp, Xã Hội Bài, H Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Long Điền

Khu phố Long Hiệp, Thị trấn Long Điền, H Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Bạch Vân Điện

Đỉnh núi Kỳ Vân, X Long Hải, H Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất An Nhứt

Ấp An Trung, Xã An Nhứt, H Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Phước Hưng

Đường 44A, Ấp Phước Hưng, Xã Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Đất Đỏ (Phước Long Thọ cũ)

315 Tỉnh Lộ 44, Thị Trấn Đất Đỏ, H Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Phước Hội

Đường Nguyễn Tất Thành, Ấp Tân Hội, Xã Phước Hội, H Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Phước Hải

Ấp Hải Trung, Thị Trấn Phước Hải, H Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Long Tân

Ấp Tân Hòa, Xã Long Tân, H Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Trung Chiêu

Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, H Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 064.386.5084.

Thánh Thất Trung Tín

Đường 47, Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3981.503.

Thánh Thất Trung Nghĩa

Đường 31, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3881.552.

Thánh Thất Trung Nam

Đường 41, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3882.936.

Tịnh thất Thanh Châu

Đường 6, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 0254.3882.936 - 0254.3981.070.

Cơ sở Đạo Phước Xuân (chưa xây dựng)

Xã Xuân Sơn, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. ☏ 064.6282.429 (CTS Trần Quang Hưng)

Xã Đạo Phước Lộc

Thôn Trung nghĩa, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Long Phước

Ấp Nam, xã Long Phước, Tp Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Hương

Phường Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thánh Thất Long Hương

Ấp Hương Điền, P Long Hương, Tp Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu.