THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » An Giang » Huyện Tịnh Biên »

Bửu Sơn Tự – Thánh Đền Bửu Sơn

Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.

Thánh Tịnh Lư Bồng

Ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.

Thánh Tịnh Cao Đài Tự

Ấp Rau Tần, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, An Giang.

Thánh Thất Thị Trấn Tịnh Biên

Khóm Xuân Biên,Thi Trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang. ☏ 0296.3876069.

Thánh Thất Thị Trấn Nhà Bàng

Khóm Thới Hòa, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, An Giang.

Thánh Thất Nhơn Hưng

Ấp Đông Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, An Giang.

Thánh Thất Chi Lăng

268 Khóm 3, Tổ 8, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang. ☏ 0296.3877.008.