THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » An Giang » Huyện Thoại Sơn »

Thánh Thất Thị Trấn Óc Eo (Vọng Thê cũ)

Ấp Tân Hiệp A, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn, An Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Thị Trấn Núi Sập

Ấp Bắc Sơn, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang. ☏ 0296.3879392.

Thánh Thất Thi trấn Núi Sập

Ấp Bắc Sơn, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang. ☏ 0296.3879392.

Thánh Thất Định Thành

Ấp Hòa Phú, Xã Định Thành, Huyện Thọai Sơn, An Giang. ☏ 0296.3711212.