THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » An Giang » Thị Xã Tân Châu »

Thánh Thất Long Phú

Ấp Long Quới B, Xã Long Phú, TX Tân Châu, An Giang.

Thánh Thất Vĩnh Xương

Ấp 1, X Vĩnh Xương, TX Tân Châu, An Giang. ☏ 0296.3534532.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Châu

Ấp Long Thị A, Thị Trấn Tân Châu, An Giang. ☏ 0296.3823806.

Thánh Thất Tân Châu

Ấp Long Thị A, Thị Trấn Tân Châu, An Giang. ☏ 0296.3823806.