THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 135 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên »

Diêu Trì Bửu Điện (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Báo Ân Từ (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Tòa Thánh Châu Minh

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Thánh Tịnh An Long Hóa Tự

Ấp cù lao Tiên Lợi, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3622117.

Thánh Tịnh Thiên Môn Tịnh Thánh

Ấp 3, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3891325 – 0984560409.

Thánh Tịnh Ngũ Long Môn

Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3897392.

Thánh Tịnh Ngọc Huệ Quang

Ấp 4, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0986946663.

Thánh Tịnh Hà Long Điện

Ấp 4, Xã Vang Quới Tây, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3854236.

Thánh Tịnh Tây Tông Vô Cực Cung

Ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thị Xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3819843.

Thánh Tịnh Tây Cung Hắc Hổ

Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hòa, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3888547.

Thánh Tịnh Qui Thiện

Ấp 6, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3856334.

Thánh Tịnh Linh Tiêu Điện

Ấp Chánh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3760715.

Thánh Tịnh Huỳnh Long Cung Điện

Ấp 6, Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3881077.

Thánh Tịnh Đông Cung Bạch Long

Ấp 5, Xã An Hòa Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3899136

Thánh Tịnh Thanh Liên Đàn

Ấp 5, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. ☏ 097964315