THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 135 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên »

Thánh Tịnh Hiền Thiện Võ

Ấp 2, Xã Cẩm Sơn, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 01696681922

Thánh Tịnh Võ Ca Tràng

Ấp 2, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3858256.

Thánh Tịnh Thanh Minh Quang

54/327 đường Nguyễn Thông, P 3, TP. Tân An, Long An. ☏ 0272 3553732.

Thánh Tịnh Tam Thanh Cao Minh Quang

Ấp Dinh, Khánh Hậu, Tân An, Long An.

Thánh Tịnh Đàn Trung Hội Ý

Ấp Bình Trung, Xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, Long An. ☏ 01685023957

Thánh Tịnh Thất Linh Đài

Ấp Thạnh Hưng, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Long An

Thánh Tịnh Phương Quế Ngọc Đài

Ấp Hội Xuân, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3887.871.

Thánh Tịnh Ngọc Long Thành

Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3663243.

Thánh Tịnh Dạ Minh Quang

Ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3878470.

Thánh Tịnh Minh Cảnh Đài

Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An

Thánh Tịnh Bửu Quang Đàn

Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An (tục gọi là chùa Ông Đá).

Thánh Tịnh Thập Ngũ Đài Quang

Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3879911 - 0946719043.

Thánh Tịnh Thanh Môn

Ấp 4, Xã Thạnh Phong, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Thánh Tịnh Thanh Long Điện

Ấp 4, Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3876126.

Thánh Tịnh Bạch Long Cung Hoàng

Ấp Mỹ, Xã Đại Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3727387.

Thánh Tịnh Bạch Hổ Thiên Quang

Ấp 2, Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3886022.

Thánh Tịnh Minh Hữu Huyền Quang

Ấp Tân Đức A, Xã Tân Bình, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3844711

Thánh Tịnh Huê Cảnh Đài

Ấp Phú Đông 1, Xã An Định, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3847109.

Thánh Tịnh Cửu Huê Đài

Ấp Tân Thành Hạ, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre ☏ 0275 3849777.

Thánh Tịnh Châu Linh Bát Bửu

Ấp Ông Thung, Xã Thạnh Ngãi, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0984547838.

Thánh Tịnh Bồng Hải Đảo

Ấp Tân Hòa ngoài, Xã Tân phú Tây, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3840154.

Thánh Tịnh Huyền Ưng Tịnh

Ấp 7, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Thánh Tịnh Bát Bửu Điện

Ấp 1, Bình Tiên 2, Xã Bình Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3892246

Thánh Tịnh An Tiên

Ấp Sơn Qui, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3871826.

Thánh Tịnh An Phước

Ấp Phụng Đức A, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách. Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3624014

Thánh Tịnh Tứ Long Châu

Ấp 5, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3611390 – 0903786580.

Thánh Tịnh Thất Linh Đài

Ấp Thạnh Hưng, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Thánh Tịnh Lục Diện Đồ Thơ

Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3623730

Thánh Tịnh Diêu Trì Cung

Ấp Tiên Đông Vàm, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. ☏ 0275 3626895.

Tòa Nội Chánh (Tòa Thánh Châu Minh)

Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre