THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 135 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên »

Thánh Tịnh Huyền Minh Đàn

Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Tịnh Bạch Vân Cung

Ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Tịnh Qui Tông Điện

Ấp 4, Thành Phố Cà Mau, Cà Mau.

Thánh Tịnh Thanh Long Cung

Ấp Rạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. ☏ 0270.3982128.

Văn Phòng Ban Trị Sự Quới Thiện

Ấp Phú Quới, Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Thanh Quang

Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Huỳnh Long Phủ Tự

Ấp Hiếu Trung, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Quang Đài

Ấp Hiệp Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Cửu Khúc Tòa

Ấp Nhơn Ngải, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Vĩnh Ca Phủ Tự

Ấp Gò Tranh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn,Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Đài Long Tự

Ấp Tích Quới, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Quang Đàn

Ấp Hội Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Hổ Quang

Ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh An Hòa

Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Văn phòng Ban Trị Sự Cửu Khúc Tòa (Tường Lộc)

Ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Tam Hòa Linh

Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Long Bửu Tự

Ấp 3, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Long Hoàng Am Tự

Ấp 4, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Vân

Ấp 2, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Linh Quang Thiền Môn

Ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang

Ấp Tân Thiền, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Bửu Quang Cảnh

Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bửu Quang Cảnh

Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.224268.

Thánh Tịnh An Thiên

Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long. ☏ 0270.3956520.

Thánh Tịnh Trung Thiên

Ấp Đông An 2, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Phổ Đông Châu

Số 298 Quốc lộ 61, Ấp Hòa Quới A, Xã Hòa An, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Thanh Minh Đàn

Số 190, Ấp Cái Côn, Xã Đại Thành, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Tam Kỳ Hoa

Ấp Mỹ Thuận 2, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Linh Môn Quang

Ấp 7, Xã Lương Nghĩa (cũ là xã Lương Tâm), Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Thánh Tịnh Trước Mai

Ấp Trường Thắng, Xã Trường Thành, (cũ H Ô Môn) Huyện Thới Lai, Cần Thơ.