THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 654 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh »

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Hòa

Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3848314

Thánh Thất Trường Ân

Ấp Trường Ân, Xã Trường Đông, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3845833

Điện Thờ Phật Mẫu Trường Đông

Ấp Trường Ân, Xã Trường Đông, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Thị Trấn Hòa Thành (Long Hoa – Đệ Ngũ)

Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276 3840488

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Trung (Phận Đạo Đệ thập Tứ cũ)

Đường Tôn Đức Thắng, Ấp Long Chí, Xã Long Thành Trung, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Long Thành Nam (Phận đạo Đệ Cửu cũ)

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3849670

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Nam (Phận đạo Đệ Cửu cũ)

Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3849670

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thành Bắc

Ấp Long Thời, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3840681

Thánh Thất Long Hải (Phận Đạo Đệ Thập Cửu cũ)

Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3847.135

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Thiện (Phận đạo Đệ Tứ cũ)

Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Long (Phận đạo Đệ Tứ cũ)

Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Hòa (Phận đạo Đệ Tam cũ)

Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Định (Phận đạo Đệ Nhị cũ)

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Định (Phận đạo Đệ Nhị cũ)

Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp An (Phận đạo Đệ Nhứt cũ)

Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Ân (Phận đạo Đệ Nhứt cũ)

Ấp Hiệp Ân, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Cực Lạc Cảnh

Ấp Hiệp Long, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành, Tây Ninh.

Báo Quốc Từ

Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Ban Kỳ Lão Phạm Môn

Địa chỉ; Ấp Trường Xuân, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Nhà Thuyền Bát Nhã

Nội ô Tòa Thánh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

Khách Đình

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Y Viện Y Học Dân Tộc

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3842902

Trai Đường

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

VP Nguyệt san Thông Tin Đại Đạo

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Ban Trật Tự Nội ô

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3841674

Ban Nhạc Tòa Thánh

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh. ☏ 0276.3844375

Ban Hành Chánh Công Viện

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Ban Đồng nhi Nam

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Ban Ánh sáng, Phóng thanh, Máy đèn

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Sở Nhang Trầm hương

Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.