THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 50 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo »

Thánh Thất Minh Tiên

Ấp Mỹ Tây B, Xã Mỹ Quới, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Thánh Thất Hư Vô Cảnh

Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị, SócTrăng.

Thánh Thất Thái Dương Minh

Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Thánh Thất Thái Cảnh Đàn

Ấp Dương Kiện, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Thánh Thất Thiện Tâm Đàn

Xã Tây A (cũ Phong Thạnh Nam), H Phước Long (cũ Hồng Dân), Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Phước Đàn

Ấp Phước Thạnh, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Vĩnh Đàn

Ấp Sơn Trắng, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Ninh

Ấp Cai Giản, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Linh Cảnh Đàn

Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Long (Minh Diệu cũ)

Ấp Cá Rô, Xã Minh Diệu, Huyện Hòa Bình (cũ H Vĩnh Lợi), Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Hòa

Ấp Phước Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải (cũ Giá Rai), Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Minh

Ấp 7, Xã Phong Thạnh Tây, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Minh Xuân Quang

Xã Phong Thạnh A, Thị Xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Thánh Thất Thái Bửu Quang

Khóm Trà Kha, Quốc lộ 1A, P 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Thánh Thất Minh Thiên Đàn

Ấp An Trạch Đông, Xã Vĩnh Trạch (cũ Thuận Hòa), TP Bạc Liêu, Bạc Liêu.

Thánh Thất Ngọc Quang

Ấp 1, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Long Quang

Ấp 2, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Cửu Linh Châu

Ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau.

Thánh Thất Nhẫn Hòa

Ấp Rạch Ruộng, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Vân

Ấp Tân Phong, Xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Hương

Ấp 19 tháng 5, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Quỳnh Long Cảnh

Ấp Đá Bạc, Xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần văn Thời, Cà Mau.

Thánh Thất Thiên Lý Đàn

Ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Phước Y Viện

Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. ☏ 0290.3632.157.

Tòa Thánh Ngọc Sắc

Ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau. ☏ 0290.3632.157.

Thánh Thất Ngọc Linh (chưa có hình)

Ấp 8, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Linh Thiên Đàn

Ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau.

Thánh Thất Nguyệt Cảnh

Ấp Cái Đôi Vàm, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau. ☏ 0290.3889307.

Thánh Thất Ngọc Tinh

Ấp Quảng Phú, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau.

Thánh Thất Ngọc Ân

Ấp Cái Bạc, Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau.