THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Hội Thánh » Hội Thánh Cao Đài Việt Nam Bình Đức »

Thánh Thất Sa Giang

Ấp 2, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Thánh Thất Tân Hòa Thành

Ấp 1, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp Miễu Hội, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Thánh Thất Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Cao Đài Việt Nam – Thiên Tòa Hoàng Đạo

Ấp Chợ, Khu 4, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3956008; 0953233032; 01684975580.

Trường Qui Phú Long

Ấp 2, X Phú Long, H Bình Đại, Bến Tre