THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tòa Thánh Vô Vi Thiên Thai


Địa chỉ: Ấp Cầu Dừa, Xã Mỹ Phước Tây, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3827714.
Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

ttvv-thien-thai-httth-tien-giang