THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tòa Thánh Chơn Lý (Tòa Thánh Định Tường)


Địa chỉ: Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3876296 - 0273-3501191.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tiền Giang Thành Phố Mỹ Tho

toa-thanh-chon-ly-htcl-tien-giang2

toa-thanh-chon-ly-htcl-tien-giang3

toa-thanh-chon-ly-htcl-tien-giang