THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tịnh Xá


Địa chỉ: Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Thị xã Bến Tre

8TinhXa