THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tịnh thất Thanh Châu


Địa chỉ: Đường 6, Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành, H Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3882.936 - 0254.3981.070.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bà Rịa Vũng Tàu Huyện Châu Đức

tinh-that-thanh-chau-httg-ba-ria-vung-tau