THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thiên Lý Bửu Tòa


Địa chỉ: 12695 Sycamore Ave. San Martin, CA 95046-USA. Điện thoại: (408)683-0674.
Đơn lập (không thuộc hội thánh) Mỹ (USA) California Nước ngoài

thien-ly-buu-toa-usa

thien-ly-buu-toa-usa2

thien-ly-buu-toa-usa3

Thánh tượng lộ thiên của Quan Thế Âm Bồ Tát được an vị giữa hồ nước lớn nơi Thiên Lý Bửu Tòa. Thánh tượng được đúc bằng đồng đen đem từ Thái Lan sang. Thượng Tọa Thích Giác Lượng là người đã giúp Thiên Lý Bửu Tòa đặt bức thánh tượng nầy