THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thảo xá Hiền Cung


Địa chỉ: 112 đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3812092
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh TP Tây Ninh

12ThaoXaHienCung1 12ThaoXaHienCung2

Lược sử

Thảo Xá Hiền Cung là ngôi nhà tranh do Đức Cao Thựợng Phẩm cất trên phần đất tư của Ngài ở trong thị xã Tây Ninh để làm nơi an dưỡng, địa chỉ hiện tại số 112 đường 30-4, khu phố 4, phường 2, thị xã Tây Ninh (sát phía sau Thánh thất thị xã Tây Ninh). Phía sau bên phải của Thảo Xá Hiền Cung là khu các ngôi mộ trong đó có ngôi mộ của ông bà thân sinh là Cao Quỳnh Tuân (1844-1896) (Xuất Bộ Tinh Quân)- người đã về cơ tiếp theo vong linh của con là Cao Quỳnh Lượng, ở nhà Ngài Cao Hoài Sang trong đêm xây bàn ngày 26 tháng 7 năm 1925.

Hiện nay Thảo Xá Hiền Cung được xây bằng vật liệu nặng, có hình vuông mỗi cạnh khoảng 9 mét, có hành lang chung quanh, nóc có ba từng với bốn góc nhọn cong cao như mái ngôi chùa cổ. Bên trong ngay chính giữa có tượng Đức Cao Thượng Phẩm đứng trước cái bàn ba chân lộng trong tủ kính. Đây là cái bàn kỷ niệm lần xây bàn đầu tiên ở nhà Ngài Cao Hoài Sang. Sát vách phía sau tượng là bàn thờ, hai bên tượng là các kỷ vật lưu niệm khác.