THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh xá Ngọc An


Địa chỉ: Thôn Ngọc An, Xã Hoài Thanh Tây, H Hoài Nhơn, Bình Định.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Bình Định Huyện Hoài Nhơn

thanh-xa-ngoc-an-httg-binh-dinh
Trực thuộc Thánh Thất Châu Long Đài