THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Xá Liêm Lạc


Địa chỉ: Xã Hòa Tiến, H Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng Huyện Hòa Vang

tx-liem-lac-httg-da-nang

Trực thuộc Thánh Thất Trung Thành
Bản đồ